Stoholm skoles Fritidsordning og SFO-Klub
 
E-mail:[email protected]
 
tlf: 87872551
 
Leder: Ejlif Poulsen
 
Fritidsordningen:
Fritidsordningen er for elever fra 0. kl. til om med 3. kl. Indmeldelse hertil kan ske ved henvendelse til Fritidsordningen, som har åben, mandag til torsdag fra 6:15 - 17:00
og fredag 6:15 - 16:00.
Betaling opkræves af Viborg Kommune.
Fysisk er Fritidsordningen en integreret del af indskolingen og børnene bevæger sig i vante omgivelser hele dagen.
Fritidsordningen er et sted, hvor vi bestræber os på, at skabe et fritidstilbud, hvor børnene kan føle sig trygge, lege, holde fri og udvikle sig i samspil med andre børn og voksne, samt finde venskaber.
Der arbejdes på, at skabe større sammenhæng mellem skolen og Fritidsordningen, med en rød tråd og overskuelighed ved overgangen, således børnene og forældre oplever en helhed i dagligdagen.
Yderligere information om Fritidsordningen kan findes i vores velkomstfolder, som kan rekvireres i Fritidsordningen eller ved personlig henvendelse til personalet.
 
 
SFO-Klubben " Frirummet"
 
Tlf: 87872551
 
 
Klubben:
Klubben er et fritidstilbud for eleverne i 4. - 7. kl. Her kan man hygge, spille, synge og være kreativ med vennerne og være en del af fællesskabet.
Der vil altid være en betydningsfuld voksen at snakke med.
Fysisk har Klubben til huse i SFO-basislokalet ovenpå. Dette gør, at vi har mulighed for at benytte skolens forskellige faglokaler.
Klubben har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 13.50 - 17.00, torsdag 14.50 - 17.00 og fredag fra 13.50 - 16:00.
Tilmelding hertil kan ske ved henvendelse i Klubben eller i Fritidsordningen.
Prisen er fastsat af Viborg Kommune. Juli er kontingentfri.
 
SFO FOLDER- klik her